Husgrunder

Vi har stor erfarenhet av gjutna husgrunder och garageplattor.

Vi ombesörjer allt ifrån ingrävningen av va-servis i grunden, med tillhörande dränering och dagvattenledningar,
till färdiggjuten betongplatta.

Vid nybyggnation av hus kan vi skapa en helhetslösning av mark och utemiljön för kunden.

ritning