Utemiljöer

Vi hjälper till att forma utemiljön efter kundens krav och behov.
Vid nybyggnation kan vi vara med från första spadtaget till helt färdig trädgård. Vi arbetar även med natursten i miljöer där det av historiska eller estetiska skäl behövs.

Vi utför allt inom:

Avlopp/Dräningersarbete
Grundläggning
Plattläggningar
Murar
Stenarbete
Altaner
Staket
m. m